Kundanmälan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Önskemål 
 
 
 
  (min 1)
 
 
(alla)
Flen Norr
Flen Söder
Hälleforsnäs
Malmköping
Mellösa
Godkännande 

Genom att jag kryssar för SAMTYCKE och slutför ovanstående anmälan, ger jag mitt samtycke till att Flens Bostads AB samlar in mina personuppgifter.

För att kunna erbjuda dig ett boende som passar dig behöver vi ditt samtycke till att samla in och behandla dina personuppgifter. Informationen du lämnat samlas in av oss och ligger till grund för din ansökan. Om eller när du erbjuds en bostad förändras den lagliga grunden för behandling till att avtal ska träffas mellan parterna och Flens Bostads AB kommer då att kontrollera att den bostadssökande uppfyller de krav som hyresvärden ställer upp. Uppgifter inhämtas då från tredje part, till exempel kreditupplysningsbolag, skatteverket, folkbokföring, arbetsgivare eller hyresreferenser.

Samtycket är giltigt tillsvidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att meddela oss. Men om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte vår behandling av dina uppgifter innan du återkallade det. Om du varit inaktiv längre än 12 månader (ej loggat in på Bostadstorget) kommer din ansökningsprofil att tas bort och vi kommer att radera alla dina personuppgifter i Bostdastorget.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Det är vi, Flens Bostads AB, Org.nr 556154-4866 Box 74, 642 22 Flen, som är personuppgiftsansvarig. Vi delar dina personuppgifter med Momentum Software AB, Org.nr 556474-2103, Box 333, 791 27 Falun som är personuppgiftsbiträde.